Avís legal

El Grup ICF som conscients de la necessitat de garantir la seguretat en les comunicacions. Aquest apartat recull els aspectes més importants en matèria de seguretat i la política de cookies, la tecnologia per reclamar informació sobre l'ús del nostre lloc web. 

 

Aquesta pàgina web està dissenyada per ser vista amb els navegadors Google Chrome 65.0, Microsoft Internet Explorer 11.0 i Firefox 57.0, així com les corresponents versions posteriors. Els navegadors utilitzats que no estiguin actualitzats a les versions esmentades, així com la utilització d’altres programes de navegació, no son recomanables ja que poden generar errors en la seva navegació.

La seguretat en l’intercanvi d’informació a través de la part transaccional de la nostra web (https://web.finempresa.cat) és un aspecte fonamental en la relació i la confiança entre el Grup ICF i els interessats. Els protocols de seguretat que hi destinem són segurs, transparents i integrals.

Amb la finalitat de protegir la comunicació i la transmissió de dades entre els interessats i el Grup ICF el contingut està xifrat a través d’un certificat SSL (Secure Socket Layer) de Verisign. En la pantalla de navegació es pot apreciar aquest nivell de seguretat quan es canvia el protocol d’accés habitual, “http://”, per un de segur “http

Qualsevol interessat pot accedir lliurement per tota la web del Grup ICF, sense cap mena de restricció o autenticació.

Únicament, quan s’accedeix a l’entorn del canal de sol·licitud de finançament (https://web.finempresa.cat), el nivell de seguretat s’incrementa i, si se sol·licita formalment un crèdit, el Grup ICF facilitarà a l’interessat, per correu electrònic, un accés confidencial a totes les informacions i transaccions que es puguin dur a terme en aquest entorn

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador de l’interessat a l'accedir a qualssevol pàgina web, i també del Grup ICF. Aquests fitxers emmagatzemen i recuperen informacions sobre els hàbits de navegació i poden utilitzar-se per millorar el servei de la pàgina web i oferir una òptima navegació.

Cookies pròpies

En compliment de la llei 34/2002, de 11 de juliol, informem que aquesta pàgina web utilitza aquests fitxers amb l'objectiu de facilitar un correcte funcionament de la pàgina web i una fluïdesa en la seva navegació. Totes les cookies pròpies tenen aquesta finalitat, són dispositius tècnics i recullen la informació estrictament necessària per facilitar la comunicació electrònica entre l'usuari i la web i, sota cap circumstància, el Grup ICF ha comercialitzat ni comercialitza les dades que s'hi contenen.

Cookies de tercers

Aquesta web també utilitza cookies de tercers per facilitar la connectivitat amb xarxes socials (Facebook i Twitter), per facilitar la navegació i cerca de dades (Google) i per obtenir estadístiques d'accés al propi web del Grup ICF (statse.webstrendslive). El grup ICF no comercialitza amb les dades que s'hi poden contenir.

Deshabilitació

Com a garantia addicional a les exposades, l'usuari pot limitar l'acceptació de cookies des del propi navegador mitjançant les opcions de configuració de privacitat disponibles des de les "opcions" que ofereix el menú del navegador.

La pàgina web de l’ICF pot contenir alguns plug-in, icones d’accés directe, de diferents xarxes socials. La utilització d’aquestes xarxes es regeixen per polítiques de seguretat, privacitat i confidencialitat diferents a les del Grup ICF

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

La Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme és un dels principals instruments per afrontar els problemes derivats de la delinqüència i organització criminal. El Grup ICF és subjecte obligat al compliment de la legislació vigent sobre aquesta matèria havent articulat diferents polítiques i procediments de prevenció.  

La Llei 10/2014 de 26 de juny d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit estableix en el seu article 83 el deure de reserva d’informació que aplica a l’ICF respecte a la rebuda i relativa als seus clients. A l'efecte del present compromís de confidencialitat, s'entendrà per informació confidencial tota aquella que, rebuda de l’empresa o autònom sol·licitant, i no de tercers, que no sigui pública i notòria, o no pugui ser obtinguda per l'ICF de registres públics o d'altres fonts d'informació a les quals tingui accés qualsevol tercer.