Emissions

Programa Pagarés 2018

Programa de Pagarés 2018

Programa de pagarés 2018

"Els deutes i les obligacions que l'Institut Català de Finances adquireixi per captar fons gaudiran davant de tercers de la garantia de la Generalitat. Aquesta garantia és explícita, irrevocable, incondicional i directa", LLEI 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Per a més informació pots contactar amb l'àrea de Relació amb Inversors

inversors@icf.cat

Gran Via de les Corts Catalanes, 635 6a planta

08010 Barcelona

+34 933 428 453