Informació financera i econòmica

L'ICF està categoritzat pel Banc d'Espanya com a institució financera no monetària i ratificada per l'EUROSTAT com a entitat fora del perímetre SEC (públic), motiu pel qual no agrega ni dèficit ni deute a la Generalitat de Catalunya.

Per dur a terme la seva activitat, l'ICF es finança fonamentalment en els mercats nacional i internacional, via crèdit bancari i emissions de deute.

Així mateix, l'ICF registra moviments econòmics i presenta els seus estats financers d'acord amb la normativa establerta per a les entitats de crèdit.  

 

Informes 2017

 

Informes GRUP ICF exercicis anteriors

Ràting

Agència Llarg termini Curt termini Perspectiva Informe
Fitch BB B Estable Abril 2018 (ENG)

Emissions

Programa de pagarés 2018

"Els deutes i les obligacions que l'Institut Català de Finances adquireixi per captar fons gaudiran davant de tercers de la garantia de la Generalitat. Aquesta garantia és explícita, irrevocable, incondicional i directa", LLEI 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Per a més informació pots contactar amb l'àrea de Relació amb Inversors

Gran Via de les Corts Catalanes, 635 6a planta

08010 Barcelona

+34 933 428 453

Per dur a terme la seva activitat, l'ICF es finança fonamentalment en els mercats nacional i internacional, via crèdit bancari i emissions de deute de manera que no depèn dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Una de les fonts de finançament de l’entitat financera pública catalana són els préstecs del Banc Europeu d’Inversions (BEI), la institució de finançament a llarg termini de la Unió Europea.

L’objectiu d’aquests préstecs és incrementar el finançament per a autònoms, pimes (fins 249 empleats) i empreses de mitjana capitalització (entre 250 i 2.999 empleats) amb seu i/o establiment a Catalunya per inversions o necessitats de circulant.

El finançament servirà, entre d’altres, per estimular el creixement econòmic i la creació d’ocupació a Catalunya, així com per donar suport a la internacionalització, les activitats de R+D+I, les exportacions, etc. de les empreses catalanes.

Els préstec, amb condicions preferents, tenen un termini d’amortització d’entre 4 i 12 anys.