ICF indústria 4.0

Préstecs per a empreses industrials i de serveis relacionats que impulsin inversions en la cadena de valor i el creixement de l’activitat industrial. Compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

ICF indústria

Finalitat

  • Projectes d’inversió que generin impacte positiu en la capacitat productiva, l’ocupació, la dinamització de l’activitat en la cadena de valor a nivell local i l’ús intensiu de tecnologies de la informació i les comunicacions en els processos. Inclou despeses per a l’adquisició d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.
  • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació. Inclou despeses de personal, d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

Per a més informació sobre l’elegibilitat dels projectes de cara a la bonificació del tipus d’interès per part del Departament d’Empresa i Coneixement podeu consultar l’ordre d’ajuts publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Condicions financeres

Import: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 1,2 milions d’euros en cas de pimes; i de 4 milions d’euros en cas de grans empreses.

Termini: fins a 10 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en funció del projecte (Euríbor mínim del 0%).

Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.

Comissions: d’obertura màxim del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització anticipada, mínim del 0,25% de l’import amortitzat.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Sol·licituds

Per a realitzar la sol·licitud d'aquest préstec, cal contactar amb la Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement, que s'encarregarà d'estudiar el projecte per valorar-ne l’elegibilitat i aprovar, si és el cas, la bonificació del tipus d’interès d'acord amb la dotació pressupostària disponible. 

Et truquem

Envia'ns les teves dades i et contactarem

*
Els camps marcats amb * són obligatoris.