Cofinançament Banc Sabadell - ICF

Línia de préstecs cofinançats per Banc Sabadell i l’ICF a parts iguals (50%).

El cofinançament es du a terme mitjançant una única operació de préstec. Banc Sabadell i l’ICF actuen com a parts creditores i comparteixen el risc i les garanties.

L’objectiu de la línia és facilitar l’accés al finançament a les empreses i duplicar els recursos per a projectes d’inversió i/o necessitats de circulant.

Per demanar el teu préstec cofinançat Banc Sabadell - ICF, pots adreçar-te a qualsevol oficina de Banc Sabadell o contactar per correu electrònic.

En representació d’ambdues entitats, Banc Sabadell fa d’intermediari amb l’empresa.

Cofinançament Banc Sabadell

Condicions financeres

Import: mínim 500.000 € i màxim 5.000.000 € per beneficiari.

Banc Sabadell aportarà el 50% de l’import i l’ICF el 50% restant.

Termini i amortització: fins a 10 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos per a projectes d’inversió. En el cas de finançar circulant, el termini màxim serà de 3 anys i, excepcionalment, es podran valorar terminis de fins a 5 anys.

Tipus d’interès: el tipus d’interès serà a proposta de Banc Sabadell i aprovat per l’ICF, variable i referenciat a l’Euríbor.

Comissions: l'ICF cobrarà una comissió d'obertura mínim del 0,25% sobre l'import aportat per l'entitat financera pública catalana. Per la seva banda, Banc Sabadell cobrarà una comissió d'obertura mínim del 0,50% sobre l'import aportat i un 0,50% en concepte d'intermediació. La comissió d'amortització anticipada serà de mínim el 0,50% de l'import amortitzat.

Garanties: les garanties que aporti l’empresa es compartiran entre el Banc Sabadell i l'ICF al 50%. En el cas que s’opti per aportar un aval bancari, les dues entitats en resultaran beneficiàries en proporció al risc assumit.

Sol·licitud

Demana el teu préstec cofinançat Banc Sabadell - ICF contactant amb qualsevol oficina de Banc Sabadell o per correu electrònic.

Et truquem

Envia'ns les teves dades i et contactarem

*
Els camps marcats amb * són obligatoris.