Coinversió amb inversors privats

Finançament juntament amb inversors privats en forma de préstec participatiu per a empreses en fases inicials de creació o en les primeres etapes d’expansió.

L’ICF gestiona la coinversió amb inversors privats a través d’IFEM.

Préstecs Participatius - Coinversió amb Business Angels

Condicions financeres

Tipus d’operació: préstec participatiu.

IFEM podrà destinar una part de l’import formalitzat (fins a un màxim del 15% o 20.000€) per invertir en el capital de l’empresa.

Import: amb caràcter general, entre 50.000€ i 200.000€ per projecte. La inversió màxima per part d’IFEM no pot superar la suma de les aportacions en capital dels inversors privats.

Amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en següents rondes de finançament, IFEM podrà augmentar l'import invertit (follow-on) fins a 200.000€ addicionals amb les mateixes condicions.

Finalitat: finançament del pla de negoci que es faci constar com a objecte de la seva sol·licitud.

Termini: fins a 5 anys amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Interès fix: referenciat a l’Euríbor a 12 mesos més un interès del 5%.

Interès variable: a determinar en funció de l’evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 7%).

Comissió d’obertura: 0,5% sobre l’import formalitzat.

Garanties: sense garanties.

Sol·licitud

La sol·licitud corresponent s’ha de fer a través d’un intermediari acreditat: xarxa de business angels o societat o vehicle d’inversió privat (acceleradores, venture builders, pledge funds, entitats de capital risc no participades per l’ICF i societats de responsabilitat limitada o anònimes que serveixin d’instrument d'inversió per a inversors).

Entre els inversors privats acreditats per l'ICF hi ha 8 xarxes de business angels, 2 venture builders, 1 acceleradora i 7 fons de capital risc. 

Contacte

infoifem@icf.cat

93 342 84 10

Et truquem

Envia'ns les teves dades i et contactarem

*
Els camps marcats amb * són obligatoris.