Economia social i cooperativa

Préstecs per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Economia social i cooperativa

Beneficiaris

 • Societats cooperatives, incloses les agràries.
 • Societats laborals i federacions de cooperatives.
 • Societats Agràries de Transformació.
 • Les federacions de les entitats de l’economia social 
 • Empreses d'inserció.
 • Centres Especials de Treball.
 • Fundacions i associacions inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) que realitzin activitat econòmica.

Condicions financeres

 • Import: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i un màxim d'1 milió d'euros.
 • Termini: màxim 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
 • Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim de 3,95%.
 • Comissions: d'obertura del 0,50%.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.
 • Import: mínim 30.000 euros i màxim 100.000 euros.
 • Termini: màxim 5 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
 • Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim de 3,95%.
 • Comissions: d'obertura del 0,50%.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.
 • Import: mínim del contracte, menys els interessos que es meritaran al llarg de la vida del préstec. Mínim 30.000 euros i màxim 300.000 euros.
 • Termini: màxim 1 any.
 • Interès: Euríbor a 12 mesos, més un diferencial màxim de 3,95%.
 • Comissions: d'obertura del 0,50%.
 • Garanties: penyora del dret de cobrament.
 • Import: mínim 10.000 euros i màxim 60.000 euros per titular beneficiari del préstec.
 • Termini: màxim 8 anys.
 • Interès: Euríbor a 12 mesos, més un diferencial màxim de 4,50%.
 • Comissions: d'obertura del 0,50%.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Sol·licitud

 1. Demana el teu préstec "ICF Economia social i cooperativa"
 2. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir

Es podran presentar sol·licituds fins al proper 31/12/2019. 

Et truquem

Envia'ns les teves dades i et contactarem

*
Els camps marcats amb * són obligatoris.