Emprenedoria corporativa

Finançament juntament amb inversors corporatius en forma de préstec participatiu per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa.

L’ICF gestiona el finançament per a l’emprenedoria corporativa a través d’IFEM.

Préstecs Participatius - Emprenedoria Corporativa

Finalitat

L’objecte del finançament és el desenvolupament del pla de negoci de les petites empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa. Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud. S’entén com a projecte d’emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d’una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dona resposta a una necessitat d’innovació i/o creixement de l’inversor corporatiu.

Condicions financeres

Import: amb caràcter general, entre 50.000€ i 200.000 € per projecte, subjecte a la inversió en forma de capital per part dels inversors privats.

Finalitat: finançament del pla de negoci que es faci constar com a objecte de la seva sol·licitud.

Termini: fins a 5 anys.

Amortització: única al venciment.

Interès fix: el màxim entre el 4% i el tipus que resultaria d’aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.08). Les liquidacions seran trimestrals.

Interès variable: es determinarà en funció de l’evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 15% inclòs el fix).

Comissions: de gestió del 0,5%.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del departament d’Empresa i Coneixement.

Sol·licitud

  1. Presenta la sol·licitud, juntament amb tota la informació requerida, a la pàgina web d’ACCIÓ.
  2. ACCIÓ analitzarà la sol·licitud i en cas de valoració positiva informarà a IFEM.
  3. IFEM analitzarà l’operació i determinarà l’aprovació o denegació del préstec i informarà a ACCIÓ.
  4. ACCIÓ emetrà la resolució de l’aprovació o denegació del préstec d’acord amb la decisió d’IFEM.
  5. En cas de resolució positiva, l’empresa sol·licitant haurà de formalitzar el préstec amb IFEM.

Per qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb:

  • ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l’empresa. Telèfon: 93 476 72 06
  • L'ICF Telèfon 902 227 237 o a consultes@icf.cat

Et truquem

Envia'ns les teves dades i et contactarem

*
Els camps marcats amb * són obligatoris.