Inversió

Préstecs per finançar inversions en actius fixos, materials, immaterials i financers. Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altra entitat financera, amb iguals condicions i garanties.

inversió

Condicions financeres

Import: fins al 80% del projecte, amb un mínim de 250.000€ i un màxim de 10.000.000€. En cas de cofinançament amb una altra entitat financera, es podran considerar altres imports.

Tipus d’interès: fix referenciat a l’Euríbor, més un diferencial a determinar segons el projecte.

Termini: entre 5 i 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Comissions: a determinar segons projecte i termini.

Garanties: a determinar segons el projecte. 

Per alguns projectes, l'operació podrà comptar amb l'aval d'Avalis de Catalunya

Sol·licitud

  1. Demana el teu préstec per a inversió.
  2. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir

Et truquem

Envia'ns les teves dades i et contactarem

*
Els camps marcats amb * són obligatoris.