Cultura

Préstecs aportats per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a través de l’ICF per facilitar l'activitat i donar suport financer als emprenedors culturals digitals en les fases inicials dels seus projectes.

Per a empreses culturals digitals constituïdes com a màxim en els quatre anys anteriors a la sol·licitud del préstec, amb projectes empresarials de creixement o de serveis digitals interactius (desenvolupament d’aplicacions jocs i/o plataformes de consum o distribució de béns i productes en línia), amb seu social o operativa a Catalunya.

Préstecs Participatius - Cultura

Condicions financeres

Import: entre 40.000€ i 200.000€.

Termini: entre 3 i 5 anys d’amortització, amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Interès: un fix o mínim del 2,5% i un tipus total resultant de la ràtio Benefici Abans d'Impostos (BAI) / Fons Propis Mitjans.

Comissió d’obertura: de l’1% sobre l’import formalitzat.

Sol·licitud

  1. Demana el teu préstec Participatiu Cultura.
  2. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir.
  3. L’ICEC avaluarà en cada cas l’elegibilitat i viabilitat de cada projecte.
  4. Un cop avaluat i aprovat per l’ICEC, l’ICF ratificaria l’aprovació de l’operació i formalitzaria el préstec.

La data límit per a fer sol·licituds serà fins a l’exhauriment dels fons aportats per l'ICEC.

Et truquem

Envia'ns les teves dades i et contactarem

*
Els camps marcats amb * són obligatoris.