Reactivació industrial

Préstecs destinats a reactivar l’activitat industrial, millorar la competitivitat i afavorir la creació d’ocupació.

Reactivació

Beneficiaris

Per a empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que compleixin tres dels sis criteris següents:

  • Comptar amb una estructura de recursos propis no inferior al 40%.
  • Tenir un centre de producció de menys de 250 treballadors i facturació fins a 40 milions d’euros.
  • Tenir vendes a l’exterior superiors al 25%, com a mínim en dos dels tres darrers exercicis.
  • Disposar d’un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D desenvolupat recentment o en curs, en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.
  • Tenir contractes i comandes signades, quan vulguin acollir-se al finançament de circulant.
  • Impulsar un projecte d’inversió i d’ocupabilitat en una comarca amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana o que hagi patit una deslocalització industrial.

Finalitat

  • Projectes d’inversió per a la implantació, creació o millora d’establiments industrials. Es podrà incloure el finançament de circulant sempre i quan no superi el 30% de l’import total del projecte.
  • Plans de millora de la competitivitat (desenvolupament de nous productes o sistemes de producció avançats).

Condicions financeres

Import: entre 500.000€ i 2.000.000€.

Termini: fins a 7 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial del 3,95%.

Comissió d’obertura: 0,50% de l’import del préstec.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament d'Empresa i Coneixement.

Sol·licitud

Actualment, aquesta línia es troba inactiva, pendent de la renovació de la convocatòria. Entretant, no dubteu a contactar-nos a consultes@icf.cat.

Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement
Properament, es publicarà la convocatòria i es podran tramitar noves sol·licituds. Entretant, no dubteu a contactar-nos a consultes@icf.cat.
 

 

Actualment, aquesta línia es troba inactiva, pendent de la renovació de la convocatòria.

Et truquem

Envia'ns les teves dades i et contactarem

*
Els camps marcats amb * són obligatoris.