El Grup

L'Institut Català de Finances (ICF) és una entitat financera pública, fundada l'any 1985, propietat de la Generalitat de Catalunya. La missió de l'ICF és impulsar i facilitar l'accés al finançament al teixit empresarial de Catalunya, per tal de contribuir al creixement de l'economia catalana, actuant com a complement del sector financer privat.

L'Entitat ofereix a les empreses diversos productes i serveis vinculats al finançament empresarial, centrats en l'activitat de préstecs i avals i en l'activitat de capital risc.

L'ICF és membre de l’European Association of Public Banks (EAPB), que agrupa bona part dels bancs i entitats financeres públiques que operen arreu d’Europa. 

El Grup ICF desenvolupa la seva activitat a través d'una entitat matriu, dues societats filials (IFEM i ICF Capital) i una de participada (AVALIS).

L'ICF gestiona a través d'IFEM el suport a la creació i el desenvolupament d’empreses innovadores de nova creació (start-up) mitjançant programes de capital risc i la coinversió amb inversors privats a través de préstecs participatius.

ICF Capital, societat gestora d'entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), gestiona, impulsa i assessora fons o societats de capital risc, públiques i/o privades, que aportin capital a empreses catalanes. Actualment, ICF Capital gestiona directament 3 entitats de capital risc: Capital MAB, Capital Expansió i BCN Emprèn.

AVALIS de Catalunya SGR és una societat de garantia recíproca de capital mixt (públic-privat), supervisada pel Banc d'Espanya. Facilita al teixit empresarial avals financers per a inversions i/o circulant davant d'entitats financeres, avals tècnics davant d'organismes públics per licitar o executar contractes, i avals econòmics per a clients, proveïdors i creditors per garantir obligacions i pagaments davant de tercers. L'ICF i AVALIS treballen conjuntament en la concessió d'avals i crèdits a les empreses.

Et truquem

Envia'ns les teves dades i et contactarem

*
Els camps marcats amb * són obligatoris.