Òrgans de govern

És el màxim òrgan col·legiat de govern de l’ICF (Consell d’Administració). Està integrada pel president o presidenta, el conseller delegat o consellera delegada i un nombre de vocals entre 5 i 9. El nombre de vocals independents és majoritari d’acord amb la normativa d’entitats de crèdit.

Conseller delegat i President (en funcions):

Vocals:

Secretari no membre:

És l'òrgan competent per aprovar i modificar operacions de crèdit, així com prendre decisions d'inversió en l'àmbit del capital risc i les participacions financeres, per delegació de la Junta de Govern.

President:

  •  Josep-Ramon Sanromà Celma (executiu)

Vocals:

  •  Francesc Casas Selvas (independent)
  •  Mercedes Domingo Piera (independent)
  •  Carmina Ganyet Cirera (independent)

Secretari no membre:

  •  Joan Roca Sagarra

S'encarrega de la planificació i el seguiment de l'auditoria tant interna com externa; del control global del risc; i del compliment normatiu, el control intern i la prevenció de blanqueig de capitals.

President:

  • Rafael Abella Martín (independent)

Vocal:

  • Virgínia Verger Casasnovas (independent)

Té competències per analitzar, validar i fer propostes a la Junta de Govern sobre aspectes relatius a nomenaments i remuneracions dels membres d'òrgans de govern de l'entitat i del personal clau.

Presidenta:

  • Carmina Ganyet Cirera (independent) 

Vocal:

  • Mercedes Domingo Piera (independent)

Prefereixes que et contactem?

Envia'ns les teves dades i et contactarem

Els camps marcats amb * són obligatoris.