L’ICF finança 1.441 empreses per un import de 570 milions d’euros el 2016

Torna
19/04/17

L’entitat financera pública catalana ha finançat un 2% més d’empreses que el 2015. El 97% de les empreses que han rebut finançament són pimes i emprenedors. L’ICF també ha invertit 20,3 milions d’euros en fons de capital risc que inverteixen en empreses de nova creació i/o pimes en creixement a Catalunya, un 16,7% més.

L’Institut Català de Finances (ICF) ha presentat els resultats de la seva activitat durant el 2016. Un any en què, d’acord amb el pla estratègic endegat al 2011, ha continuat treballant per impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial català, especialment a pimes i emprenedors.

El 2016, el Grup ICF ha finançat 1.441 empreses per un import de 570,3 milions d’euros, a través de 2.169 operacions de préstec i/o aval. El 97% de les empreses finançades han estat pimes i emprenedors.

L’entitat financera pública catalana ha finançat un major nombre d’empreses (+2%) respecte l’any anterior, per bé que l’import dels préstecs i avals formalitzats ha estat inferior (-18%). El principal motiu és la reactivació del crèdit privat a les empreses en un entorn de progressiu creixement econòmic i l’abundant liquiditat per part de la banca comercial, gràcies a la política expansiva del BCE. Durant el període de crisi econòmica, la banca pública ha desenvolupat un rol anticíclic, cobrint, en part, la manca d’accés al crèdit especialment per a les pimes. 

 balanç 2016 ICF

Al llarg de l’exercici, l’ICF ha invertit prop de 280 milions d’euros en préstecs directes a les empreses per a noves inversions i circulant; 44,5 milions d’euros en préstecs de mediació, compartint el risc creditici amb els bancs, amb l’objectiu de millorar l’accés al finançament a emprenedors autònoms i comerços; 158 milions en avals, per facilitar l’accés de les empreses al crèdit bancari; i 88 milions a solucions financeres per garantir la viabilitat de projectes empresarials. L’import mitjà per operació s’ha situat en els 263.000 euros.

A través de tot aquest volum de finançament el Grup ICF ha contribuït a crear i/o mantenir prop de 44.000 llocs de treball.

 

Distribució territorial

Pel que fa a la distribució territorial de l’activitat creditícia, Barcelona i la seva àrea d’influència concentren el gruix més important tant pel que fa al volum d’inversió (80%), com al nombre d’operacions (70%). Girona (27,5 milions), Lleida (22,8 milions), la Catalunya Central (21,1 milions) i Tarragona (14,3milions) són, en aquest ordre, les següents demarcacions pel què fa al volum d’inversió.

 Mapa balanç 2016 ICF

Activitat en capital risc i préstecs participatius

De manera addicional a l’activitat creditícia, el 2016 l’ICF ha destinat  20,3 milions d’euros en fons de capital risc que inverteixen en empreses catalanes de nova creació i/o pimes en creixement, un 16,7% més que l’exercici anterior.

En aquest àmbit, el Grup actua com a fons de fons. Col·labora i coinverteix amb el sector privat especialitzat, identificant els buits de mercat i actuant com a element tractor per aconseguir més inversió per a les empreses que operen a Catalunya.

Actualment, l’ICF participa en 33 instruments de capital risc, en què hi ha compromès un volum global de 151,5 milions d’euros, que han contribuït a mobilitzar prop de 1.000 milions d’euros d’altres inversors.

En conjunt la capacitat inversora d’aquests 33 instruments suma més de 1.100 milions d’euros, el 55% dels quals ja s’ha invertit en 316 empreses de l’àmbit TIC, digital, ciències de la vida, la indústria i els serveis.

L’ICF també disposa d’una línia de coinversió amb inversors privats per a empreses de nova creació (start-up), mitjançant préstecs participatius d’entre 50.000 i 200.000 euros. El 2016, a través d’aquesta línia, l’entitat ha finançat 16 start-up per un import global de 2,4 milions d’euros.

 

Indicadors i resultats

El Grup ICF ha tancat el 2016 amb uns resultats de 9,8 milions d’euros, que es destinaran íntegrament a reserves.

Pel que fa a la resta d’indicadors, l’entitat va enregistrar un  coeficient de solvència del 33,5%, una ràtio de mora del 12,2%, i una ràtio de cobertura del 75,8%.

 

Balanç activitat creditícia 2011-2016

Des de 2011, i coincidint amb la reorientació de l’activitat, el Grup ICF ha facilitat l’accés al finançament a 13.896 empreses, el 97% de les quals pimes i emprenedors, per un import global de 4.289 milions d’euros, mitjançant 17.730 operacions de préstec i/o aval.

En els darrers cinc anys l’ICF ha acumulat uns resultats de 41,3 milions d’euros que li han permès reforçar els seus recursos propis, doblant el seu coeficient de solvència.

La solidesa del seu balanç, conjuntament amb la liquiditat i qualitat de l’actiu, han permès reforçar i ampliar la seva capacitat per  desenvolupar la seva activitat.

 

Enquesta de satisfacció de clients

L’any 2016, l’ICF va realitzar una enquesta de satisfacció de clients per avaluar el servei que dona a les empreses. D’acord amb els resultats de l’enquesta, els clients valoren amb un 7,89 el servei ofert per l’entitat i en destaquen el tracte, la professionalitat i l’assessorament.

La meitat dels clients declaren la seva intenció de seguir treballant amb l’entitat i asseguren que la recomanarien a altres empreses sense reserves. Pel que fa a les oportunitats de millora, els clients posen l'èmfasi en l’agilitat operativa i en potenciar les accions de difusió i promoció.

Un 89% dels clients consultats també es consideren satisfets o molt satisfets amb la cobertura de les necessitats de finançament per part de l’ICF. En la mateixa línia, un 74% de les empreses consultades està satisfeta o molt satisfeta de les condicions de l’operació de finançament que va formalitzar amb l’entitat.

Finalment, 3 de cada 4 empreses manifesten que el seu negoci s’ha enfortit gràcies al suport financer de l’ICF, destacant la millora de l’eficiència i la competitivitat (21,2%), la millora dels equips i les instal·lacions (19,8%) i la contractació de nous treballadors (17,7%).

L’ICF finança 1.441 empreses per un import de 570 milions d’euros el 2016