L'ICF i el BEI finançaran les pimes catalanes amb 300 milions d'euros

Torna
11/04/17

El BEI concedeix un préstec de 150 milions a l’ICF destinat a incrementar el finançament per a les petites i mitjanes empreses de Catalunya. L’ICF hi aportarà 150 milions addicionals, amb l’objectiu d’estimular el creixement econòmic i la creació d’ocupació.

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha concedit un préstec de 150 milions d’euros a l'Institut Català de Finances (ICF) destinat a incrementar el finançament per a les empreses petites (fins a 250 empleats) i mitjanes (fins a 3.000 empleats) de Catalunya. El principal objectiu de l’operació és estimular el creixement econòmic i la creació d’ocupació.

L’ICF dedicarà els recursos procedents del BEI a finançar projectes promoguts per pimes amb seu i/o establiment a Catalunya. El crèdit del BEI servirà, entre d'altres, per donar suport a les activitats en R+D+i d'aquestes companyies, a la seva internacionalització, a l’augment de les exportacions o a millorar-ne la productivitat i la competitivitat.

El préstec del BEI oferirà finançament en condicions favorables d'interès i llarg termini, que l’ICF traslladarà als beneficiaris finals dels préstecs.

L’ICF aportarà 150 milions d’euros addicionals al préstec rebut del BEI, per la qual cosa l'acord suposa un volum total de 300 milions d’euros de finançament per a les petites i mitjanes empreses de Catalunya.

El BEI és una de les fonts de finançament de l’ICF. Per dur a terme la seva activitat, l'entitat financera pública catalana no depèn dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, es finança fonamentalment en els mercats nacional i internacional, via crèdit bancari i emissions de deute.

Sobre el Banc Europeu d'Inversions (BEI)

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) és la institució de finançament a llarg termini de la Unió Europea; els seus accionistes són els Estats membres de la UE. El BEI facilita finançament a llarg termini a projectes d'inversió viables a fi de contribuir a l'assoliment dels objectius de la política de la UE.

L'ICF i el BEI finançaran les pimes catalanes amb 300 milions d'euros