L’ICF finança 1.195 empreses per un import de 643,8 milions d’euros el 2017

Torna
07/05/18

El 96% de les empreses que han rebut finançament són pimes i emprenedors. L’ICF també ha invertit 22,4 milions d’euros en fons de capital risc que inverteixen en empreses de nova creació i/o pimes en creixement a Catalunya, un 10% més que el 2016.

L’Institut Català de Finances (ICF) ha presentat els resultats de la seva activitat durant el 2017. Un exercici en què ha continuat treballant per impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial català, especialment a pimes i emprenedors.

El 2017, el Grup ICF ha finançat 1.195 empreses per un import de 643,8 milions d’euros, a través de 1.916 operacions de préstec i/o aval. El 96% de les empreses finançades han estat pimes i emprenedors. A través de tot aquest volum de finançament, el Grup ICF ha contribuït a crear i/o mantenir 73.662 llocs de treball.

L’entitat financera pública catalana ha finançat operacions per un import més elevat que l’any anterior (+13%), per bé que el nombre d’operacions ha estat inferior (-12%), en un entorn de creixement i reactivació del crèdit gràcies a la política expansiva del BCE que ha facilitat una liquiditat abundant al sector financer privat.

L’activitat del Grup ICF s’ha focalitzat en potenciar el creixement i la innovació de sectors clau de l’economia catalana a través de diferents productes de finançament. Destaquen la línia de préstecs ICF Eurocrèdit, cofinançada amb Fons FEDER, per impulsar la innovació de les pimes catalanes; els préstecs ICF Indústria 4.0, destinats a empreses industrials enfocades a transformar-se i innovar; i la línia ICF Crèdit, per finançar inversió i circulant pel conjunt d’empreses i entitats.

Pel que fa a la distribució territorial, Barcelona i la seva àrea d’influència concentren el gruix més important pel que fa al volum d’inversió (530,2 M€). Girona (44,6 M€), la Catalunya Central (22,5 M€), Tarragona (14,9 M€) i Lleida (12,3 M€).

Activitat en capital risc i préstecs participatius

Pel que fa a l’activitat en capital risc, el 2017 l’ICF ha compromès  22,4 milions d’euros en fons de capital risc que inverteixen en empreses catalanes de nova creació i/o pimes en creixement, un 10% més que l’exercici anterior.

Actualment, l’ICF participa en 31 instruments de capital risc, en què hi ha compromès un volum global de 157 milions d’euros, que han contribuït a mobilitzar 1.400 milions d’euros d’altres inversors, registrant un efecte multiplicador de 8,9.

L’entitat també gestiona dos fons propis: Capital Expansió i Capital MAB. Durant l’any 2017, ha invertit mitjançant aquests fons en 4 empreses per un import total de 3,6 milions d’euros.

A més, l’ICF disposa d’una línia de coinversió amb inversors privats per a empreses de nova creació (start-up), mitjançant préstecs participatius. El 2017, a través d’aquesta línia, l’entitat ha finançat 16 start-up per un import global de 2,5 milions d’euros.

Indicadors i resultats

L’ICF ha tancat el 2017 amb uns resultats nets de 15,1 milions d’euros, que es destinaran íntegrament a reserves.

Pel que fa a la resta d’indicadors, l’entitat va enregistrar un coeficient de solvència del 38,3%, una ràtio de mora del 9,5% i una ràtio de cobertura del 97,7%, percentatges que milloren els assolits l’any anterior.

Seu ICF Barcelona