L’ICF i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació signen un conveni de col·laboració en matèria de préstecs per impulsar la implantació de projectes Leader

Torna
24/07/18

L’objectiu dels préstecs és facilitar la implantació de projectes que impulsin el desenvolupament local participatiu beneficiats amb un ajut Leader, en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

L’ICF i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) han signat un conveni de col·laboració en matèria de préstecs, amb condicions preferents, per facilitar la implantació de projectes de desenvolupament local participatiu beneficiats amb un ajut Leader, en el marc del programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (DPR) 2014-2020.

Sota aquesta línia de préstecs, dotada amb 20 milions d’euros, es podran finançar projectes que hagin demanat un ajut Leader en una convocatòria del DARP resolta al 2018, així com projectes que obtinguin un ajut en futures convocatòries.

L’ICF com a entitat col·laboradora adherida al conveni estudiarà les sol·licituds de préstecs un cop el DARP emeti l’informe de viabilitat de projecte. Si s’escau, l’ICF també els formalitzarà.

Condicions financeres dels préstecs

Tipus d'inversió Termini Carència Tipus d'interès
Aval SGR/ Garantia Hipotecària Garantaria personal
Superior a 100.000€ (més del 65% són béns immobles) Fins a 20 anys Fins a 3 anys EURIBOR 12 mesos més un diferencial de fins a un màxim de 2,15% X
Totes Fins a 10 anys Fins a 2 anys EURIBOR 12 mesos més un diferencial de fins a un màxim de 2,90%

Les sol·licituds d'aquests préstecs s'hauran de fer a través de la línia general ICF Crèdit del portal web de l'ICF.

ICF leader