L'ICF i el departament d’Empresa creen una línia de finançament per al sector del comerç

Torna
07/11/17

L’Institut Català de Finances aporta els recursos econòmics; Banc Sabadell i CaixaBank comercialitzen la línia; i el Departament d’Empresa i Coneixement assumeix el 70% del capital pendent. Els destinataris de la línia “ICF Comerç” són emprenedors, autònoms, microempreses i pimes del sector comerç, artesania, moda i serveis relacionats.

L’Institut Català de Finances (ICF) i la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement han creat la línia de finançament “ICF Comerç”, amb condicions preferents, per facilitar l’accés al crèdit als emprenedors, autònoms, microempreses i pimes dels àmbits del comerç, l’artesania, la moda i els serveis relacionats.

Aquesta línia de préstecs compta amb una dotació inicial de 15 milions d’euros per a finançar inversions i/o circulant. L’ICF aporta els recursos econòmics i coordina l’oferta de finançament. Banc Sabadell i CaixaBank comercialitzen i distribueixen els préstecs. Per la seva banda, la Direcció General de Comerç, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), assumeix el 70% del capital pendent.

Préstecs “ICF Comerç”:

  • Import: per autònoms, mínim de 15.000€ i per pimes, mínim de 25.000€. L’import màxim serà de 100.000€ per sol·licitant.
  • Termini: 5 anys, amb 1 de carència inclòs.
  • Interès: Euríbor a 6 mesos més un diferencial de fins al 3,70% en funció del projecte.
  • Comissió: sense comissions per estudi i/o obertura. Per amortització anticipada de fins a l’1%.
  • Garanties: a determinar per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell), en funció del projecte.

 

Les sol·licituds d’aquests préstecs s’hauran de fer a través del portal web de l’ICF. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el 26 de setembre de 2018 o fins a exhaurir els fons.

ICF Comerç