L’ICF i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya obren una línia de préstecs per construir habitatges de lloguer social

Torna
09/04/18

Els préstecs serviran per finançar la construcció de 1.000 habitatges nous. Els habitatges tindran una mitjana de 70 m2 i un preu de lloguer màxim de 450 euros mensuals. Els préstecs tindran un tipus d’interès fix sobre el qual s’aplicarà una bonificació parcial per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

L’Institut Català de Finances (ICF) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) han activat una línia de préstecs amb condicions preferents per promoure i finançar la construcció d’habitatges de lloguer social.

Els destinataris d’aquesta línia de préstecs, dotada amb 90 milions d’euros, són promotors amb seu operativa a Catalunya. Aquest conveni s’emmarca en el Pla per al dret a l’habitatge, i beneficiarà els promotors que construeixin en algun dels 152 municipis amb forta demanda acreditada, segons el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (pàgina 69).

Els préstecs serviran per finançar la construcció de 1.000 habitatges nous, que seran d’una mitjana de 70 m2 i un preu de lloguer màxim de 450 euros mensuals. 

D’acord amb l’ordre d’ajuts que s’ha publicat al DOGC, l’ICF aportarà els recursos, analitzarà i gestionarà els préstecs i l’AHC emetrà un informe d’elegibilitat. Els préstecs tindran un tipus d’interès fix sobre el qual s’aplicarà una bonificació parcial, que anirà a càrrec de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El termini d’amortització d’aquests préstecs serà d’un màxim de 25 anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 2 anys. L’import de cada préstec no podrà superar els 100.000€ per habitatge.

El conveni vol afavorir que els promotors tinguin una línia de finançament per a la construcció d’habitatge de lloguer a preu assequible, que ens els darrers anys havia quedat pràcticament aturada.

Les sol·licituds d’aquests préstecs -ICF Habitatge Social- es poden fer a través del portal web de l’ICF (www.icf.cat).

ICF Habitatge social