L’ICF inverteix 2,5 milions d’euros en 16 start-ups catalanes l’any 2017

Torna
29/01/18

L’Institut Català de Finances disposa d’un vehicle específic (IFEM) per invertir en empreses innovadores de nova creació, mitjançant préstecs participatius conjuntament amb inversors acreditats per l’ICF. Des de l’inici d’aquesta activitat l’any 2012, l’ICF ja ha invertit un total de 12,3 milions d’euros en 81 empreses catalanes de nova creació.

L’Institut Català de Finances (ICF) ha invertit durant el 2017 un total de 2,5 milions d’euros en 16 start-ups catalanes mitjançant l’activitat de coinversió que va posar en marxa l’any 2012 a través d’IFEM. Amb aquesta línia de cofinançament, l’ICF impulsa i fomenta el desenvolupament de start-ups a Catalunya, alhora que facilita l’accés al finançament a aquestes empreses, diversifica les seves fonts de captació de recursos i actua com a tractor de més inversió.

Amb aquesta fórmula de cofinançament publicoprivat, l’ICF inverteix en start-ups mitjançant préstecs participatius de fins a 200.000 euros que complementen la inversió dels inversors privats, business angels, venture builders, acceleradores i fons de capital risc. Com a novetat, aquest 2017 i per a algunes operacions, a més del préstec participatiu, una part d’aquesta inversió s’ha dut a terme en capital.

Les darreres inversions que ha dut a terme l’ICF han estat a Colvin Co, Skitude, Ivoox, Apartum i Exoticca.

Amb aquestes noves inversions, des de l’any 2012 l’ICF ja ha invertit 12,3 milions d’euros en 81 empreses catalanes de nova creació a través d’aquesta línia de cofinançament.

18 nous inversors privats

També durant el passat exercici, l’ICF ha seleccionat i validat nous inversors privats per coinvertir a través d’IFEM després que es presentessin a la crida de manifestació d’interès (concurrència pública)  publicada a principis de 2017.

Entre els inversors privats acreditats hi ha 8 xarxes de business angels, 2 venture builders, 1 acceleradora i 7 fons de capital risc. Els 18 inversors privats acreditats són:

 • Fundació Ship2b (Xarxa de business angels)
 • Antai BAN (Xarxa de business angels)
 • IESE BAN (Xarxa de business angels)
 • Economistes BAN (Xarxa de business angels)
 • ESADE BAN (Xarxa de business angels)
 • SeedRocket (Xarxa de business angels)
 • Eix Technova (Xarxa de business angels)
 • BANC (Xarxa de business angels)
 • Nuclio Venture Builder (Venture Builder)
 • Antai Venture Builder (Venture Builder)
 • mVentures (Acceleradora)
 • Reus Venture Capital (Venture Capital)
 • Samaipata Ventures (Venture Capital)
 • Kibo Ventures (Venture Capital)
 • Seedrocket 4founders Capital (Venture Capital)
 • Inveready Venture Capital (Venture Capital)
 • Sabadell Venture Capital (Venture Capital)
 • Smartech (Venture Capital)

 

Coinversió en l’àmbit de l’emprenedoria corporativa

L’ICF també realitza activitat de coinversió a través del Programa d’Emprenedoria Corporativa, impulsat conjuntament amb ACCIÓ, per fomentar els projectes d’emprenedoria entre start-ups i grans empreses. Durant l’any 2017, l’entitat financera pública catalana ha coinvertit amb socis corporatius de rellevància en les start ups 500 Markets, Brokoli i Talent Clue, entre d’altres.

Inversió en start-ups